LIÊN HỆ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP.HCM 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG TIẾN

 Điện thoại: 090.338.17.18

Website: www.trungtamdongtien.edu.vn

Địa chỉ: 335B Lê Quang Định, P.5, Q. Bình Thạnh

ĐĂNG KÝ HỌC