LIÊN HỆ

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TP.HCM 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: 69 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Hotline: 090.338.17.18

Website: www.trungtamdongtien.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC